Het best bewaarde geheim van Woudrichem

sinds 2007

Disclaimer voor woerkumer.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van woerkumer.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Heerlijk en Eerlijk, Woerkumer bier. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Heerlijk en Eerlijk, Woerkumer bier is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Heerlijk en Eerlijk, Woerkumer bier.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Basic Media VOF is het niet toegestaan ontwerpen, codes of webdesign te kopiëren of gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Basic Media VOF.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Heerlijk en Eerlijk, Woerkumer bier te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Heerlijk en Eerlijk, Woerkumer bier en Basic Media VOF streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing. Stichting Heerlijk en Eerlijk, Woerkumer bier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van woerkumer.nl op deze pagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via info@woerkumer.nl of via info@basicmedia.nl